از بازار جهانی نفت چه خبر؟

به گزارش مرد کوچک، میانگین ماهانه قیمت سبد نفتی اوپک در ماه نوامبر 2019، تحت تاثیر افزایش حجم خرید در بازار فیزیکی و بالا رفتن سطح اختلاف قیمت ها که بیش تر به دلیل تقاضای چشمگیر به ویژه از سوی خریداران فعال در بازار آسیا و بالا رفتن درصد بهره برداری از پالایشگاه ها در بیشتر نقاط جهان برای تامین تقاضای زمستان بود، با سه دلار در هر بشکه افزایش به بالاترین رشد ماهانه قیمت از آوریل 2019 و قیمت 62.94 دلار در هر بشکه رسید.

از بازار جهانی نفت چه خبر؟

به گزارش خبرنگاران، قیمت نفت خام در بازار آینده ها در ماه میلادی گذشته به بالاترین سطح از ماه ژوئیه 2019 رسید. در این بازار، قیمت ها تحت تاثیر انتظارات خوشبینانه از کاهش تنش های تجاری بین آمریکا و چین و بهبود در چشم انداز تقاضای نفت جهان به دلیل تقویت شاخص های مالی در برخی اقتصادهای بزرگ بود به طوری که قیمت نفت خام های شاخص برنت و دبلیوتی آی در قراردادهای آینده، به ترتیب در بازارهای بورس لندن و نیویورک با 3.08 و 3.06 دلار در هر بشکه افزایش به 62.71 و 57.07 دلار در هر بشکه رسید. متوسط قیمت این نفت خام ها از ابتدای سال 2019 به ترتیب با 8.79 و 9.48 دلار در هر بشکه کاهش نسبت به مدت مشابه سال 2018، معادل 64.08 و 56.79 دلار در هر بشکه بود.

طبق اعلام مدیریت کل اوپک و روابط با مجامع انرژی، خالص شرایط خرید نفت خام های شاخص برنت و دبلیوتی آی توسط صندوقی های پوشش ریسک و سایر مدیران مالی، تحت تاثیر نظرات خوشبینانه از کاهش تنش های تجاری بین آمریکا و چین که تقویت اقتصاد جهان و رشد تقاضا را به دنبال خواهد داشت، با افزایش روبه رو شد. مدیران مالی بیشتر از قبل، خوش بین به بهبود عوامل بنیادین بازار و قیمت های نفت هستند.

قیمت نفت خام شاخص عمان در بازار بورس دبی در ماه نوامبر، با افزایش تقاضا از سوی خریداران آسیایی و افت عرضه نفت خام های متوسط ترش از نواحی مختلف با 2.79 دلار در هر بشکه افزایش به 63.05 دلار در هر بشکه صعود کرد. میانگین قیمت نفت خام شاخص عمان از ابتدای سال 2019 نیز مانند دو نفت خام ذکر شده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت به طوری که با 7.16 دلار در هر بشکه تنزل به 63.83 دلار در هر بشکه رسید.

ساختار بازارهای بورس لندن و دبی برای نفت خام های شاخص برنت و عمان در ماه نوامبر به دلیل تقویت قیمت ها در بازار تک محموله ها که بیشتر تحت تاثیر تقاضای چشم گیر برای نفت کاهش عرضه نفت خام های ترش و افت نرخ کرایه نفکش ها بود، با شیب بیشتری در حالت بکواردیشن قرار گرفت. ساختار بازار نایمکس نیز برای نفت خام شاخص دبلیوتی آی، تحت تاثیر کاهش انباشتگی در کوشینگ، اوکلاهاما و حوضه پرمیان و اختلاف قیمت بیشتر بین ماه های اول تا سوم در اواخر ماه نوامبر، برخلاف ماه گذشته به حالت بکواردیشن تغییر یافت.

اما در ماه نوامبر 2019، اختلاف قیمت نفت خام های سبک شیرین و سنگین ترش، در بازار آسیا و خلیج مکزیک تحت تاثیر تضعیف سودهای پالایشی برای فرآورده های نفتی پرگوگرد که بیشتر به دلیل نزدیک شدن به اجرای قوانین ایمو 2020 است، افزایش یافت. این در حالی بود که در بازار اروپا، اختلاف قیمت نفت خام های مذکور؛ به دلیل کاهش عرضه نفت خام های ترش کمتر از ماه قبل شد.

بررسی اقتصاد جهان

انتظار می رود رشد اقتصاد جهان در سال 2019 نسبت به سال 2018 با 0.1 واحد درصد کاهش به سه درصد خواهد رسید. علاوه بر این دبیرخانه اوپک پیش بینی می کند رشد مالی جهان در سال 2020 نیز با 0.1 واحد درصد تجدید نظر نزولی به سه درصد برسد. کاهش فعالیت های صنعتی در آمریکا، نااطمینانی های مرتبط با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، کاهش رشد مالی هند، افزایش بدیهی در آرژانتین در کنار ادامه تنش تجاری بین آمریکا و چین مهم ترین موضوعاتی هستند که باعث کاهش برآوردهای رشد اقتصاد جهان شده اند.

علاوه بر این با توجه به انتظار ادامه فرایند کاهشی رشد مالی در کشورهای عضو OECD، پیش بینی می شود رشد مالی این کشورها در سال 2020 با تجدیدنظر نزولی 0.1 واحد درصد به 1.4 درصد برسد و این در حالی است که این رقم در سال 2019 معادل 1.6 درصد برآورد شده است. در این میان رشد مالی آمریکا در سال 2019 بدون تجدیدنظر 0.1 واحد درصدی معادل 2.3 درصد پیش بینی شده و انتظار می رود رشد مالی این کشور در سال 2020 با 0.1 درصد تجدیدنظر نزولی به 1.8 درصد برسد.

به دلیل وجود نااطمینانی در مورد شرایط مالی کشورهای اروپایی همچون آلمان و ایتالیا رشد مالی کشورها حوضه اروپا در سال 2020 با کاهش 0.1 واحد درصدی روبرو خواهد شد و به 1.1 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر انتظار می رود با توجه به تشدید تنش تجاری بین چین و آمریکا رشد مالی این کشور در سال 2020 با 0.3 واحد درصد کاهش به 5.9 درصد برسد.

طبق اعلام مدیریت کل اوپک و روابط با مجامع انرژی، رشد مالی هند نیز در سال 2019 بدون تجدیدنظر برابر 6.1 درصد تخمین شده و انتظار می رود در سال 2020 با کاهشی 0.3 واحد درصدی به 5.9 درصد برسد. رشد مالی برزیل در سال 2019 برابر 0.8 درصد برآورد شده است و پیش بینی می شود که در سال 2020 به 1.4 درصد برسد. در نهایت فرایند رشد مالی در نیمه دوم سال 2019 دارای میزان نااطمینانی بیشتری است، زیرا سیاست های انگیزشی مالی توسط دولت آمریکا متوقف خواهد شد.

فرایند کاهش رشد مالی چین ادامه خواهد یافت، مسائل مالی منطقه یورو پابرجا خواهد بود و هند نیز به کانال رشد مالی پایین تری منتقل خواهد شد. علاوه بر این عدم اطمینان های مرتبط با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نگرانی های مالی در مورد شرایط بودجه اعضای اتحادیه اروپا و افزایش مالیات بر فروش در ژاپن نیز ریسک هایی است که باید در سال 2019 جدی گرفته شود.

عرضه جهانی نفت

رشد عرضه نفت کشورهای غیراوپک در سال 2019، معادل 1.82 میلیون بشکه در روز پیش بینی مشود که نسبت به گزارش ماه نوامبر تغییری نشان نمی دهد. به این ترتیب، عرضه نفت این کشورها 64.30 میلیون بشکه در روز پیش بینی می شود. در واقع بازنگری کاهشی در آمار تولید نفت انگلستان، هند، اندونزی و سایر کشورهای OECD اروپا، به طور کامل با بازنگری افزایشی در تولید نفت تایلند و روسیه جبران شده است.

تولید نفت آمریکا در سه ماهه سوم سال 2019، به دلیل تولید بیش از پیش بینی در ماه سپتامبر 2019، مورد بازنگری افزایشی قرار گرفت، ولی بازنگری کاهشی 75 هزار بشکه در روز در پیش بینی عرضه نفت این کشور در سه ماهه چهارم، موجب شد تا رشد تولید سالانه آمریکا، معادل 1.62 میلیون بشکه در روز، بدون تغییر نسبت به گزارش ماه قبل باقی بماند.

انتظار می رود محرک های اصلی رشد تولید نفت در سال 2019، کشورهای آمریکا، برزیل، چین، کانادا، استرالیا و انگلستان باشند. در مقابل مکزیک و نروژ بیشترین مقدار افت تولید نفت را در این سال خواهند داشت.

افزایش عرضه نفت کشورهای غیر اوپک در سال 2020 بدون تغییر نسبت به گزارش ماه نوامبر، 2017 میلیون بشکه در روز پیش بینی می شود که به این ترتیب، عرضه نفت این کشورها 66.46 میلیون بشکه در روز خواهد بود. شایان ذکر است بازنگری افزایشی در عرضه نفت انگلستان با بازنگری کاهشی تولید نفت روسیه جبران شده است. آمریکا، برزیل، نروژ، کانادا، استرالیا، روسیه و قزاقستان بیشترین سهم در افزایش تولید نفت سال 2020 را دارا خواهند بود و مکزیک، اندونزی، مصر و کلمبیا بیشترین افت تولید را در این سال خواهند داشت.

عرضه نفت کشورهای غیراوپک در سال 2020، تحت تاثیر نااطمینانی های زیادی خواهد بود که از آن جمله می توان به ادامه اجرای انضباط مالی در سرمایه گذاری پروژه ها توسط شرکت های مستقل آمریکا، زمان بندی برای رفع محدودیت در خطوط لوله انتقال نفت در کانادا، سطح فعالیت های حفاری و تکمیل چاه ها در آمریکا، توقف های پیش بینی نشده در تولید نفت و تلاش های برزیل برای مقابله با افت تولید طبیعی اشاره کرد.

پیش بینی می شود تولید NGLs اوپک در سال 2019 با افزایش 40 هزار بشکه در روز به 4.80 میلیون بشکه در روز برسد که در سال 2020 این رقم با افزایش 30 هزار بشکه در روز به 4.83 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. براساس گزارش منابع ثانویه، تولید نفت خام اوپک در ماه نوامبر 2019، با 193 میلیون بشکه در روز کاهش نسبت به ماه اکتبر، 29.55 میلیون بشکه در روز بود. در همین مدت، تولید نفت کشورهای غیراوپک و NGLs اوپک با 610 هزار بشکه در روز افزایش، 70.22 میلیون بشکه در روز گزارش شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 1.28 میلیون بشکه در روز افزایش نشان می دهد.

بنابراین با استناد به اطلاعات اولیه در مورد تولید نفت در ماه نوامبر، برآورد می شود عرضه جهانی نفت در این ماه با افزایش 410 هزار بشکه در روز، نسبت به ماه گذشته 99.78 میلیون بشکه در روز باشد.

تقاضای جهانی نفت

رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2019 برابر 980 هزار بشکه در روز تخمین زده شده که در مقایسه با برآورد قبلی 40 هزار بشکه در روز تجدیدنظر نزولی را نشان می دهد. لازم به ذکر است تقاضای جهانی نفت در سال 2019 معادل 99.80 میلیون بشکه در روز برآورد شده است.

انتظار می رود رشد تقاضای نفت کشورهای عضو OECD در سال 2019 و در مقایسه با سال 2018 با فرایند کاهشی روبرو شده و به 20 هزار بشکه در روز برسد. رشد تقاضای نفت کشورهای غیر OECD نیز با فرایند کاهشی روبرو بوده و معادل 960 هزار بشکه در روز برآورد شده است. کاهش رشد مالی کشورهای چین و هند و اجرای سیاست جایگزینی مصرف گاز به جای نفت در برخی کشورهای آسیایی مهم ترین دلیل کاهش تقاضای نفت در آسیا است.

در این میان رشد تقاضای نفت خام چین و هند در سال 2019 به ترتیب 140 و 350 هزار بشکه در روز برآورد شده است. رشد تقاضای نفت در سال 2020 معادل 1.08 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده که در مقایسه با گزارش قبلی تجدیدنظری را نشان نمی دهد. در این میان رشد تقاضای نفت خام آمریکا معادل 150 هزار بشکه در روز برآورد شده است. علاوه بر این پیش بینی می شود تقاضای نفت کشورهای اروپایی عضو OECD نیز در سال 2020 با 30 هزار بشکه در روز کاهش نسبت به سال 2019 به 14.27 میلیون بشکه در روز برسد.

رشد تقاضای نفت هند در سال آینده نیز با 30 هزار بشکه در روز افزایش نسبت به سال جاری معادل 160 هزار بشکه در روز برآورد شده اما رشد تقاضای نفت چین علی رغم گسترش فعالیت های بخش پتروشیمی در سال آینده به علت تنش تجاری چین با آمریکا 40 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت و به 310 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

تجارت نفت

براساس گزارش ماه دسامبر 2019 دبیرخانه اوپک، واردات نفت خام آمریکا در ماه نوامبر 2019 نسبت به ماه قبل حدود چهار درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد کاهش یافت و به شش میلیون بشکه در روز رسید. صادرات نفت خام این کشور در ماه نوامبر 2019 برای سومین ماه متوالی بالاتر از سه میلیون بشکه در روز باقی ماند و معادل سه میلیون بشکه در روز شد که نسبت به ماه قبل 0.2 میلیون بشکه در روز کاهش داشت. رقم مذکور تقریبا 0.6 میلیون بشکه در روز از مدت مشابه سال 2018 بالاتر بود.

واردات نفت خام چین در ماه اکتبر 2019 معادل 10.7 میلیون بشکه در روز بود که نسبت به ماه قبل 0.7 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. در نتیجه میانگین سالانه واردات نفت خام این کشور در 10 ماه اول سال 2019 بالاتر از 10 میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک میلیون بشکه در روز افزایش داشت. صادرات فرآورده های نفتی این کشور در ماه اکتبر سال 2019 به 1.4 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. عمده کاهش صادرات فرآورده های نفتی شامل دیزل، نفت کوره و همچنین گاز مایع بود.

واردات نفت خام هند در ماه اکتبر سال 2019 معادل 4.6 میلیون بشکه در روز بود که نسبت به ماه قبل حدود 0.5 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. با این حال نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.4 میلیون بشکه در روز کاهش داشت. واردات فرآورده های نفتی هند در ماه اکتبر 2019 نسبت به ماه قبل 204 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 996 هزار بشکه در روز رسید. خالص صادرات فرآورده های نفتی این کشور در مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد کاهش یافت و به 352 هزار بشکه در روز رسید.

واردات نفت خام ژاپن در ماه اکتبر 2019 نسبت به ماه سپتامبر 2019 بدون تغییر بود و در سطح 2.8 میلیون بشکه در روز باقی ماند. این رقم در ماه مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.3 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. میانگین واردات نفت خام این کشور در 10 ماه اول سال 2019 معادل سه میلیون بشکه در روز بود که نسبت به 10 ماه اول سال 2018 حدود 1.5 درصد کاهش یافت. در ماه اکتبر 2019، واردات فرآورده های نفتی ژاپن شامل گاز مایع، معادل 89 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 845 هزار بشکه در روز رسید.

واردات نفت خام کشورهای اروپایی عضو OECD در ماه اوت سال 2019 معادل 12 میلیون بشکه در روز بود که نسبت به ماه قبل 2019 هزار بشکه در روز و نسبت به مدت مشابه سال قبل 491 هزار بشکه در روز افزایش یافت همچنین این رقم در هشت ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود یک درصد افزایش یافت و به 11.4 میلیون بشکه در روز رسید.

واردات فرآورده های نفتی کشورهای اروپایی عضو OECD، در اوت سال 2019 معادل 7.8 میلیون بشکه در روز بود که نسبت به ماه قبل 278 هزار بشکه در روز افزایش یافت که این افزایش شامل گازوئیل و بنزین نیز بود، در حالی که نفتا و نفت سفید کاهش یافتند.

بازار نفتکش ها

در ماه نوامبر 2019، نرخ کرایه نفتکش های مخصوص حمل نفت خام نسبت به ماه گذشته که بالاترین رقم در سال 2019 بود، کاهش یافت ولی با این حال در مقایسه با بیشتر ماه های سال در سطح بالاتری قرار گرفت. در سرانجامی ماه سپتامبر 2019، اعلام تحریم دو شرکت تابعه شرکت بزرگ کشتیرانی چین کوسکو، در زمانی که تقاضای فصلی برای ارسال محموله ها به مسیرهای طولانی با افزایش روبه رو بود و تعداد نفتکش های در دسترس نیز به دلیل مهیا شدن آنها برای اجرای مقررات ایمو 2020 کاهش یافته بود، بازار با شوک روبرو شد و این امر نرخ کرایه نفتکش ها را به شدت افزایش داد.با این حال، در ماه نوامبر 2019، بازار نفتکش ها به تراز نسبی رسید و به همین دلیل قیمت ها کاهش یافتند و به سطح قیمت های مشاهده شده در مدت مشابه سال قبل نزدیک شدند. نرخ کرایه نفتکش ها حمل فرآورده های نفتی نیز از فرایندی مشابه برخوردار بود و حتی در سطحی فراتر از سطح قیمت سال گذشته نیز قرار گرفت.

بازار فرآورده های نفتی و عملیات پالایشی

با سرانجام یافتن فصل تعمیرات دوره ای در برخی پالایشگاه ها و از سرگیری عملیات پالایشی در آنها، بازار فرآورده های نفتی در ماه نوامبر 2019، رونق گرفت ولی از آنجایی که این امر افزایش عرضه انواع فرآورده های نفتی را به دنبال داشت، باعث کاهش سودهای پالایشی شد. در آسیا، نرخ بالای اجاره نفتکش های مخصوص حمل نفت خام، باعث افزایش قیمت خوراک وارد شده به پالایشگاه ها و در نتیجه کاهش اختلاف قیمت نفت کوره با نفت خام شد که این امر، سودهای پالایشی در این منطقه را با کاهش چشمگیری روبه رو کرد.

در ماه نوامبر 12019، سودهای پالایشی برای نفت خام های شاخص دبلیوتی آی و برنت به ترتیب در خلیج مکزیک و رتردام با 3.51 و 2.69 دلار در هر بشکه کاهش رسید. سودهای پالایشی برای نفت خام شاخص عمان در آسیا با 3.05 دلار در هر بشکه کاهش به (0.59) دلار در هر بشکه تنزل یافت. سودهای پالایشی برای نفت خام های شاخص دبلیوتی آی، برنت و عمان به ترتیب 1.63، 2.69 و 5.28 دلار در هر بشکه پایین تر از مدت مشابه سال قبل قرار گرفتند.

در آمریکا، در ماه اکتبر 2019 بهره برداری از پالایشگاه ها با 3.7 واحد درصد، معادل 702 هزار بشکه در روز افزایش خوراک نسبت به ماه اکتبر به 89.20 درصد، برابر 16.77 میلیون بشکه در روز خوراک پالایشگاهی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4.57 واحد درصد افزایش بهره برداری و 39 هزار بشکه در روز افزایش خوراک نشان داد.

اما در اروپا در ماه مذکور، بهره برداری از پالایشگاه ها به 83.66 درصد، برابر 10.37 میلیون بشکه در روز خوراک پالایشگاهی، افزایش یافت که این ارقام به ترتیب 3.7 واحد درصد و 460 هزار بشکه در روز بیشتر از ارقام مشابه ماه اکتبر بودند. این در حالی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 0.18 واحد درصد و 22 هزار بشکه در روز، به ترتیب کاهش درصد بهره برداری و خوراک پالایشی نشان داد.

در آسیا، میانگین بهره برداری از پالایشگاه ها در چهار کشور ژاپن، چین، هند و سنگاپور به 91.9 درصد، معادل 26.04 میلیون بشکه در روز خوراک پالایشگاهی افزایش یافت که به ترتیب یک واحد درصد و 280 هزار بشکه در روز بالاتر از ارقام مشابه ماه اکتبر 2019 بودند. ارقام مذکور از ارقام مشابه ماه نوامبر سال 2018، به ترتیب 2.21 واحد درصد و 1.4 میلیون بشکه در روز بالاتر بودند.

تراز عرضه و تقاضای جهانی نفت سال 2019

تقاضا برای نفت خام اوپک در سال 2019، بدون تغییر نسبت به گزارش ماه نوامبر و 0.88 میلیون بشکه در روز تنزل نسبت به سال 2018، معادل 30.71 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است.

تقاضا برای این نفت خام در سه ماهه های اول و دوم سال 2019، به ترتیب 30.16 و 30.14 میلیون بشکه در روز برآورد شده است که 330 هزار بشکه در روز کمتر و 160 هزار بشکه در روز بیشتر از تولید نفت خام اوپک اعلام شده از سوی منابع ثانویه هستند. تقاضا برای نفت خام اوپک در سه ماهه سوم سال جاری، 31.73 میلیون بشکه در روز بود که 2.34 میلیون بشکه در روز بود که 2.34 میلیون بشکه در روز بالاتر از تولید اوپک در همین سه ماهه است. تقاضا برای نفت خام اوپک در سه ماهه چهارم سال 2019، معادل 30.79 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است.

سال 2020

تقاضا برای نفت خام اوپک در سال 2020، بدون تغییر نسبت به گزارش ماه گذشته برابر 29.58 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که 1.12 میلیون بشکه در روز کاهش نسبت به سال 2019 خواهد داشت.

مطابق پیش بینی دبیرخانه اوپک، تقاضا برای نفت خام اوپک در سه ماهه های اول و چهارم سال 2020 هر دو با یک میلیون بشکه در روز کاهش نسبت به مدت مشابه سال 2019، معادل 29.13 و 29.81 میلیون بشکه در روز خواهد بود. این ارقام برای سه ماهه های دوم و سوم سال 2020 به ترتیب 28.88 و 30.50 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که به ترتیب 1.3 و 1.2 بشکه در روز کمتر از مدت مشابه سال 2019 هستند.

مروری بر سال 2019 و چشم انداز سال 2020

اقتصاد جهان در سال 2019، تحت تاثیر انواع چالش ها با رشد آرامی همراه بود. مسائل مربوط به تجارت در سال مذکور، نه تنها منجر به کاهش مصرف در سطح جهان شد، بلکه رشد سرمایه گذاری را نیز با کاهش روبه رو کرد. انتظار می رود فرایند نزولی فعالیت های تجاری جهان در سال 2019، کمتر شده و این فرایند نزولی در سال 2020 برعکس شود. به این ترتیب پیش بینی می شود رشد مالی جهان در سال های 2019 و 2020 معادل سه درصد باشد.

کارشناسان بر این عقیده اند پیشرفت های اخیر در برخی توافق نامه های تجاری مانند مشارکت مالی، کشورهای منطقه آسیا - پاسفیک، زمینه را برای تحرک مجدد فعالیت های تجاری فراهم کند. این در حالی است که برخی چالش ها به ویژه در رابطه با ادامه مذاکرات تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری اش علی الخصوص چین باقی خواهد ماند.

در حالی که سیاست های پولی جهان همچنان تسهیل کننده هستند، سطح بالای بدهی ها در اغلب اقتصادهای بزرگ، ریسک هایی را به دنبال خواهد داشت. مسائل مالی در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و افت رشد مالی ژاپن، جهان را با چالش های بیشتری روبه رو خواهد کرد. عدم تراز مالی دراقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز ممکن است تاثیر منفی بر رشد مالی جهان داشته باشد. این در حالی است که مسائل ژئوپلتیک در برخی اقتصادها ممکن است فشار نزولی بیشتری را وارد کند.

تقاضای نفت جهان در سال 2019 با 980 هزار بشکه در روز افزایش روبه رو می شود که این امر، بیشتر به دلیل ضعیف شدن شاخص های کلان مالی در اقتصادهای بزرگ است. پیش بینی می شود تقاضای نفت در کشورهای عضو OECD به دلیل رشد تقاضای کمتر از انتظار در آمریکا و آسیا با رقم ناچیز 20 هزار بشکه در روز روبرو شود.

تقاضای کمتر از انتظار سوخت دیزل در آمریکا که بیشتر به دلیل سرعت کند فعالیت های تولیدی و ساختمانی است، رشد تقاضا را در سال جاری محدود کرده است. در آسیا کاهش چشمگیر فعالیت کارخانجات پتروشیمی، باعث افت تقاضا برای خوراک این کارخانجات در نیمه اول سال 2019 شد.

در کشورهای غیر OECD، پیش بینی می شود تقاضای نفت در سال 2019 معادل 960 هزار بشکه در روز افزایش یابد که این امر بیشتر به دلیل تقاضای کمتر از انتظار در هند به دلیل کاهش تقاضای سوخت از سوی مراکز صنعتی و بخش حمل و نقل این کشور در سه ماهه های اول و سوم سال خواهد بود.

برای سال 2020 پیش بینی می شود، تقاضای نفت 1.08میلیون بشکه در روز افزایش یابد که 70 هزار بشکه در روز از آن مربوط به کشورهای عضو OECD خواهد بود. در میان کشورهای عضو OECD، آمریکا، تنها کشوری است که در سال آینده با افزایش تقاضا روبه رو خواهد شد که این افزایش بیشتر به دلیل بالا رفتن فعالیت کارخانجات پتروشیمی فعال در آن منطقه است.

برای کشورهای غیر OECD پیش بینی می شود تقاضا به میزان 1.01 میلیون بشکه در روز رشد داشته باشد که این رشد به دلیل بهبود تقاضای نفت از سوی کشورهای آمریکای لاتین، خاورمیانه و سایر کشورهای آسیایی خواهد بود. در واقع بخش های حمل و نقل و پتروشیمی عوامل اصلی رشد تقاضای نفت در سال 2020 خواهند بود.

عرضه نفت کشورهای غیراوپک در سال 2019، نسبت به برآوردهای اولیه با رشد کمتری روبه رو خواهد شد و رقم 1.82 میلیون بشکه در روز برای آن ثبت خواهد شد. شایان ذکر است این رقم در ژوییه سال 2018 معادل 2.10 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده بود. رشد تولید کمتر از انتظار در کانادا، برزیل، نروژ، قزاقستان، چین و روسیه عوامل اصلی بازنگری کاهشی در رشد تولید نفت به شمار می فرایند.

در مقابل عملکرد آمریکا در عرضه نفت در این سال بیشتر از انتظار بود. رشد عرضه نفت آمریکا در سال 2019 معادل 1.62 میلیون بشکه در روز بود. انتظار می رود در سال 2020 به دلیل کاهش سرمایه گذاری و فعالیت های حفاری در نفت تایت آمریکا، فرایند کاهشی رشد تولید نفت کشورهای غیراوپک ادامه داشته باشد.

در حال حاضر پیش بینی می شود رشد تولید نفت این کشورها در سال 2020 معادل 2.17 میلیون بشکه در روز باشد که حاکی از بازنگری کاهشی به میزان 270 هزار بشکه در روز نسبت به پیش بینی به عمل آمده در ژوییه سال 2019 است. علت اصلی آن بازنگری کاهشی در عرصه نفت آمریکا است. با وجود این افزایش تولید از منابع تایت آمریکا، به ویژه حوضه پرمیان و میادین فراساحلی نروژ، برزیل، استرالیا و احتمالا کشور گویان در عرضه نفت کشورهای غیراوپک در سال 2020 نقش موثر خواهند داشت.

تلاش های مهم و پیروز کشورهای مشارکت کننده در بیانیه همکاری، در ایجاد تعادل نسبی در بازار جهانی نفت در سال 2019 موثر بوده است. کشورهای مشارکت کننده در این بیانیه، با تاکید بر تعهد خود برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت، در ماه دسامبر برای کاهش تولید 500 هزار بشکه در روز افزون بر توافق قبلی بر کاهش تولید معادل 1.2 میلیون بشکه در روز توافق کردند. بدین ترتیب تولید نفت این کشورها با 1.7 میلیون بشکه در روز از ژانویه 2020 کاهش خواهد یافت. این عمل در راستای تضمین منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان نفت و همچنین سلامت اقتصاد جهان صورت پذیرفته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 23 بهمن 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: miniman.ir شناسه مطلب: 681

به "از بازار جهانی نفت چه خبر؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "از بازار جهانی نفت چه خبر؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید